win7如何查找自己的MAC地址和IP地址
发布时间: 2015-03-24   信息来源:    浏览次数: 1708 分享到:

          1、右键点击屏幕右下方网络图标,打开网络共享中心,在弹出页面中点击本地连接

 

 

           

          2、在本地连接状态窗口中选择详细信息

 

            3、在网络连接详细信息中物理地址为MAC地址,IPv4地址为学校提供的IP地址

 


版权所有:福建医科大学    闽ICP备05005461号  地址:福建省福州市大学新区学府北路1号

电话:0591-22862529   E-mail:infor@fjmu.edu.cn   邮政编码:350122